PROGRAM KONFERENCJI (do pobrania)

Swój udział zapowiedzieli:

Wykłady plenarne

Dov Aleksandrowicz
 • Prof. Dov Aleksandrowicz – Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  izraelski psychiatra dzieci i młodzieży, psychoanalityk, konsultant programów badawczych oraz klinicznych. Urodzony w Krakowie, osiedlił się w Izraelu w czasie II Wojny Światowej.
  Wykształcenie psychiatryczne otrzymał w Klinice im. Menningera w Topeka, USA,  pracował jako kierownik Oddziału Psychiatrii i Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Ben Guriona oraz kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dziecięcej, Centrum Zdrowia Psychicznego Snaivata w Izraelu.
  Jest autorem szeregu artykułów i współautorem/redaktorem czterech książek. Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych  i honorowym Vice-Prezydentem Izraelsko-Polskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.
  Od 1996 współpracuje z Katedrą Psychiatrii UJCM i Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJCM.
  Został wybrany Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 2013 roku,
  a w 2016 otrzymał  od Uniwersytetu Jagiellońskiego medal „Plus ratio quam vis”.
Maria Beisert
 • Prof. dr hab. Maria Beisert –  Zakład Seksuologii Społecznej
  i Klinicznej Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu

  psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.
  Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej, a w szczególności problematyki kryzysów, rozwoju seksualnego człowieka, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej.
  Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm.
Jan Andrzej Kłoczowski OP
 • Prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP. – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  (1937) dominikanin,  Katedra Filozofii Religii przy Wydziale Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie. W latach  od 1990 – 2004  wykłady wspólne dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym psychologia) oraz PAT.  Pracuje nad zagadnieniami związanymi z filozoficzną refleksją nad religią: problem poznania religijnego, hermeneutyka doświadczenia religijnego, teologia negatywna, religia w kulturze post-sekularnej, współczesna antropologia a paideia.
  Wydane książki, m. in.: Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst rozumienia religii w Istocie chrześcijaństwa Ludwika Feuerbacha (Lublin 1979),  A myśmy się spodziewali  (Poznań 1990), Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii  (Tarnów 1994, 2005, Byblos), Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię (Kraków 1994),  Drogi człowieka mistycznego (Kraków 2001),  Filozofia dialogu (Poznań 2005), Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów (Kraków 2017).
IrenaNamysłowska
 • Prof. dr hab. Irena Namysłowska – Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii
  psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii.
Marcin Napiórkowski
 • Dr hab. Marcin Napiórkowski – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  tropi współczesne mity wykorzystując narzędzia semiotyki i strukturalizmu. Interesują Go zwłaszcza pamięć zbiorowa i kultura popularna.
  Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kulturoznawstwo (IKP UW, 2006) i socjologię (ISNS UW, 2008), a także studia doktoranckie z filozofii w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (2010). W latach 2013-14 odbył staż podoktorski na University of Virginia, w roku 2015 uzyskał habilitację (kulturoznawstwo). 
  Jest autorem ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek Mitologia współczesna (2013), Władza wyobraźni (2014) i Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014 (2016). Teksty Jego autorstwa można znaleźć m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”, z którym stale współpracuje.
Katarzyna Prot Klinger
 • Prof. dr hab. Katarzyna Prot-Klinger – Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  psychiatra i psychoterapeuta, analityk grupowy, profesor na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalne obszary zainteresowań to specyfika psychoterapii osób z doświadczeniem traumy i psychozy. Szkoli w tym zakresie i superwizuje pracę psychoterapeutów pracujących z osobami z psychozą.
Katarzyna Schier
 • Prof. dr hab. Katarzyna Schier – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Główne obszary zainteresowań naukowych to: mechanizmy rządzące psychoterapią, problematyka genezy chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju oraz zaburzeń obrazu ciała oraz ostatnio – utajone formy przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (GWP), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń (Scholar) oraz Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar).
Gustaw Sikora
 • Dr n. med. Gustaw Sikora – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  psychoanalityk i psychiatra. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS) i Instytutu Psychoanalizy w Londynie. Pełni funkcję Sekretarza Honorowego Komitetu Naukowego Instytutu, a także konsultanta w The London Clinic of Psychoanalysis. Pracuje w prywatnej praktyce w północno-zachodnim Londynie. Jest członkiem założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Neuro-Psychoanalizy oraz członkiem interdyscyplinarnych grup London Philosophy and Psychoanalysis Group i New Imago Forum.
CezaryZechowski
 • Dr n. med. Cezary Żechowski – Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  psychoterapeuta psychoanalityczny,  superwizor, psychiatra dzieci i młodzieży, odbył trening w zakresie terapii psychoanalitycznej , terapii opartej o mentalizowanie, podejścia opartego na Otwartym Dialogu.
  W latach 1994-2010 pracował w Klinice Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, od 2012 r. kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii WFCh UKSW, pracuje jako konsultant, superwizor i w praktyce prywatnej.
  Członek Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Par i Rodzin (IACFP), Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości (ESSPD), oraz Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego (NPSA).
  Odbył staże i wizyty studyjne w Heidelbergu, Berlinie, Tromso.  Autor ponad 100 artykułów z dziedziny   zdrowia psychicznego i psychoterapii, współautor książki „Od neurobiologii do psychoterapii” (2009) oraz „Rozwój wczesnodziecięcy a psychoterapia” (w przygotowaniu).
hanna pinkowska zielinska
 • Mgr Hanna Pinkowska-Zielińska
  Ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 1984 r. Terapii systemowej uczyła się pod naukowym patronatem prof. Ireny Namysłowskiej. Od kilkunastu lat prowadzi prywatny Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Kontrakt w Warszawie. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii.

 

 

image001
 • Prof. dr hab. Jacek Bomba
  Psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii.
  Emerytowany profesor zwyczajny UJ CM, kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM i Katedry Psychoterapii UJ CM.
Anna DziubinskaStarska
 • Mgr Anna Dziubińska – Starska
  Psycholog, psychoterapeuta pracujący z młodzieżą, dorosłymi, parami i rodzinami. Ukończyła podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym pod opieką naukową prof. Ireny Namysłowskiej. Obecnie związana z prywatnym Ośrodkiem Terapeutyczno-Szkoleniowym Kontrakt w warszawie. Główne obszary zainteresowań: niewerbalne i werbalne formy komunikacji w psychoterapii, psychoterapia osób z doświadczeniem traumy relacyjnej, problematyka rozwoju chorób psychosomatycznych i zachowań autoagresywnych u młodzieży.
Hanbowski Wojciech
 • Mgr Wojciech Hańbowski

  Psychoanalityk. Instytut Studiów Psychoanalitycznych im.Hanny Segal, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Konsultant i superwizor wielu placówek publicznej służby zdrowia. Autor książek: W Cieniu Zmarłego Obiektu i 

  Tożsamość Psychoanalityka. Opierając się na doświadczeniach pracy z ludźmi w podeszłym wieku wysunął tezę, że uwolnienie identyfikacji projekcyjnej od wrogich treści w okresie starzenia pozwala na rozwinięcie fantazji przetrwania, która łagodzi lęk przed postępującym niedowładem i śmiercią. Ta koncepcja została  opublikowana w artykule Integrujące funkcje fantazji przetrwania w okresie starzenia zamieszczonym w szwedzkim czasopiśmie „Divan” (2-4/2015).

Krzysztof
 • Dr n. med. Krzysztof Szwajca
  Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat specjalisty terapii środowiskowej PTP, pracownik  naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Jest współautorem i autorem około 50 publikacji naukowych. Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego i kierowanego przez Nią zespołu pracującego z przewlekłą traumą wojenną. Prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych i superwizje indywidualne, prowadził kilka ośrodków psychoterapeutycznych. Zainteresowania naukowe: terapia traumy, psychoterapia dzieci, młodzieży oraz rodzin, psychoterapia środowiskowa.
Andrzej Nowak
 • Prof. dr hab. Andrzej Nowak
  Profesor psychologii zatrudniony na Wydziale Psychologii w Uniwersytecie  Warszawskim, gdzie kieruje Ośrodkiem Badania Układów Złożonych w Instytucie Studiów Społecznych.  Pełni też funkcję profesora na Wydziale Psychologii Florida Atlantic University. Jest visiting profesorem w Uniwersytecie SWPS i Columbia University.  Od ponad 20 lat współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. Jest autorem lub redaktorem 16 książek i ponad 140 artykułów i rozdziałów. Jest jednym z twórców podejścia Dynamicznej Psychologii Społecznej, autorem teorii “bąbli zmiany”, specjalistą w zakresie symulacji komputerowych procesów społecznych. Specjalizuje się w tematyce konfliktu, wpływu społecznego, zmiany społecznej, procesów grupowych, struktury “Ja” synchronizacji interpersonalnej i zjawisk społecznych w internecie. Interesuje się też pograniczem sztuki i nauki. 


 Sesje tematyczne i warsztaty

 • Dr n. med. Rafał Antkowiak – Wielkopolski Instytut Psychoterapii
 • Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro – Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Mgr Edyta Biernacka – Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala  im. J. Babińskiego w Krakowie
 • Mgr Kazimierz Bierzyński – Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
 • Dr hab. Andrzej Cechnicki – Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Mgr Józefa Cisek - Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny w Krakowie
 • Mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan – Sekcja Naukowa Psychoterapii, Filia Wrocławska
 • Mgr Jerzy Dmuchowski - Laboratorium Psychoedukacji
 • Dr hab. n. med. Mariusz Furgał – Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Mgr Kinga Gaudyn – Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala  im. J. Babińskiego w Krakowie
 • Mgr Jarosław Gliszczyński – Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach
 • Mgr Paweł Glita – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Dr n. med. Bartosz Grabski – Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Mgr Wojciech Hańbowski – Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 • Dr hab. Grzegorz Iniewicz  – Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Mgr Agnieszka Iwaszkiewicz - Laboratorium Psychoedukacji
 • Dr n. hum. Bernadetta Janusz – Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Dr n. med. Marcin Jabłoński – Akademia „Ignatianum” w Krakowie
 • Dr hab. n. hum. prof. UJ Barbara Józefik – Pracownia Psychologii i Psychoterapii Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Dr n. hum. Bogna Kędzierska  – Polski Instytut Ericksonowski
 • Mgr Krzysztof Klajs – Polski Instytut Ericksonowski
 • Mgr Anna Król-Kuczkowska – Pracownia Psychoterapii HUMANI w Poznaniu
 • Mgr Dominika Machynia-Rzepka - Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak – Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Mgr Zofia Milska-Wrzosińska  – Laboratorium Psychoedukacji
 • Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski - Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Dr n. med. Jakub Paliga - Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Ks. dr Jacek Prusak  – Akademia „Ignatianum” w Krakowie
 • Prof. dr n. med. Krzysztof Rutkowski - Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Mgr Aga Szczypior-Bulanda – Centrum Leczenia Otyłości w Krakowie
 • Mgr Karolina Sikora - Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Dr n. med. Krzysztof Szwajca – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Dr Marek Tomaszewski – Sekcja Naukowa Psychoterapii, Filia Wrocławska
 • Dr hab. Katarzyna Walewska - Polskie i Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne
 • Mgr Bożena Winch – Warszawskie Centrum Psychoonkologii
 • Mgr Zofia Winiarska – Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala  im. J. Babińskiego w Krakowie

akt

Dołącz do nas na FB

Patronat Honorowy

Prorektor ds. Collegium Medicum UJ
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Patroni medialni

Logo Psychoterapia

Charaktery magazyn psychologiczny Logo