1. Imię osoby zgłaszającej *
  Wymagane jest wypełnienie tego pola.
 2. Nazwisko osoby zgłaszającej*
  Wymagane jest wypełnienie tego pola.
 3. Imiona i nazwiska autorów*
  Wymagane jest wypełnienie tego pola.
 4. Tytuł wystąpienia*
  Wymagane jest wypełnienie tego pola.
 5. Typ


  Invalid Input
 6. Streszczenie wystąpienia (do 200 słów)*
  Wymagane jest wypełnienie tego pola.
 7. Afiliacja głównego autora*
  Wymagane jest wypełnienie tego pola.
 8. Adres e-mail do korespondencji*
  Wymagane jest wypełnienie tego pola.
 9. Powtórz adres e-mail*
  Wymagane jest wypełnienie tego pola.
 10. Uwagi

  1. Informacja o zaakceptowaniu/odrzuceniu propozycji zgłoszenia zostanie przekazana drogą mailową, po rozpatrzeniu przez Komitet Naukowy.
  2. Rozpatrywane będą propozycje tych autorów, z których choć jeden będzie zgłoszony do uczestnictwa w konferencji