PROGRAM KONFERENCJI (do pobrania)

25 września 2017 rozpoczęliśmy zapisy na warsztaty.

Zapisy prowadzi pani Sylwia Wyczółkowska: sylwiag@cm-uj.krakow.pl

Więcej informacji oraz wzór formularza w AKTUALNOŚCIACH w zakładkach STRONA GŁÓWNA i SESJE PLENARNE.

 

PIĄTEK 20.10.2017
(Kino Kijów, Al. Zygmunta Krasińskiego 34)

Godzina

Wydarzenie

Od 14.00

Rejestracja Uczestników

16.00

Otwarcie Konferencji/Wręczenie Certyfikatów Psychoterapeuty PTP

16.15 – 18.15

Sesja plenarna I

Przewodniczący:

mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

dr hab. Maciej Pilecki

1.      Prof. dr hab. Andrzej Nowak: Swoi i Obcy; perspektywa psychologii społecznej.

2.      Ks. prof. dr hab. Andrzej Kłoczowski: Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz…

        (biblijny komentarz do polskich sporów).

18.15 – 18.30

Przerwa kawowa

18.30 – 20.30

Sesja plenarna II

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

3.      Dr hab. Marcin Napiórkowski: Wojny kebabowe. Mity o obcych i rytuały plemienne we współczesnej Polsce.

4.      Prof. dr hab. Jacek Bomba, dr n. med. Krzysztof Szwajca: Czy psychoterapią można zmienić społeczeństwo? Refleksje nad możliwością dialogu z perspektywy wieloletniej pracy grupowej.

Powitalna lampka wina


 

SOBOTA 21.10.2017
(Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM, ul. Św. Łazarza 16)

Godzina

Wydarzenie

9.00 – 10.30

Blok sesji i warsztatów - I

  Sesja tematyczna I:Obcy we własnym ciele i umyśle. 

  Przewodnicząca: Katarzyna Ćwirko-Kusztan

1.      Katarzyna Ćwirko-Kusztan: Obcy w ciele i umyśle.

2.      Beata Oleksy: „Jesteś inny? Jak bardzo inny? Kto jest najbardziej inny?” Kilka refleksji o pracy psychoterapeutycznej z dziećmi.

3.      Marek Tomaszewski: Neurastenia jako wyraz konfliktu. Nieświadomość jednostki, nieświadomość grupy, nieświadomość organizacji.

 Sesja tematyczna II: Superwizja – jaka i dla kogo?

 Przewodniczący: Jarosław Gliszczyński, Czesław Czabała

1.    Janusz Morasiewicz: Odchodzenie od zmysłów. O roli wyobraźni w superwizji.

2.    Krzysztof Klajs: "Swój i obcy - doświadczenia ucznia i nauczyciela psychoterapii w różnych kręgach kulturowych"

 Dyskusja panelowa I: Zmiana jako „obcy w psychoterapii”.

 Przewodnicząca: Anna Król-Kuczkowska

 z udziałem: Władysława Sterny, Marii Beisert, Agnieszki Iwaszkiewicz, Cezarego Żechowskiego

 SKW.1. (Sesja krótkich wystąpień)

 Przewodniczący: Kazimierz Bierzyński

1.    Małgorzata Oklińska: Neuronauka i psychoterapia – obce czy takie same?

2.      Magdalena Chrzan-Dętkoś, Agnieszka Pietkiewicz: Psycholog jako członek zespołu interdyscyplinarnego w opiece nad matką w okresie okołoporodowym.

3.      Anna Ćwiklińska-Zaborowicz, Monika Kowalska-Dąbrowska: Symulowanie objawów choroby psychicznej wyzwaniem dla klinicystów.

4.    Katarzyna Bajszczak, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik: Trzecia płeć jako 

       wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Raport z badań dotyczących psychologicznych

       konsekwencji zaburzeń rozwoju płci.

 Warsztaty

W.1.1. Maciej Szaszkiewicz: Psychika, motywacja i zrozumienie zachowania zabójcy: na ile jest obcy, inny, a na ile taki sam?

W.1.2. Zofia Adamowicz, Marta Pyrgies-Łukowska, Bogumił Smoleń: Kontrakt lekarski a kontrakt terapeutyczny.

W.1.3. Marcin Jabłoński: Biologiczne podłoże zaburzeń psychosomatycznych.

W.1.4. Józefa Cisek: W poszukiwaniu znaczeń.

W.1.5. Maja Fijewska, Piotr Fijewski: Wspólne i odrębne – dwa elementy doświadczenia, dwie tendencje w relacji, dwa aspekty rozwoju.

W.1.6. Katarzyna Prot-Klinger, Ewa Domagalska, Lucyna Drożdżowicz, Krzysztof Szwajca: Pamięć Zagłady. Warsztat Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

W.1.7. Łukasz Müldner-Nieckowski: Chemia miłości a mechanizmy obronne ego. Psychodynamiczne uwarunkowania funkcji i dysfunkcji seksualnych.

W.1.8. Katarzyna Kowara, Natalia Czapnik-Kostanek: Czy grupowa psychoterapia psychoanalityczna z pacjentami w wieku geriatrycznym jest możliwa?

W.1.9. Grzegorz Wodowski: Redukcja szkód: praca socjalna z elementami terapii uzależnień.

UWAGA! Warsztat odbywa się w siedzibie MONARU przy ul. Krakowskiej 19.

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 13.00

Sesja plenarna III

Przewodniczący:

prof. dr hab.

Jerzy W. Aleksandrowicz

prof. Dov. Aleksandrowicz

5.    Prof. Dov Aleksandrowicz: Przeciwprzeniesienie dawniej i dziś. 

6.    Prof. dr hab. Maria Beisert: „Obcy” w terapii zaburzeń preferencji seksualnych.

7.    Prof. dr hab. Irena Namysłowska: Inny we mnie.

13.00 –14.30

Przerwa na lunch/Sesja posterowa

 Sesja posterowa

 Przewodnicząca: Marta Makara-Studzińska

1.     Michalina Fulara, Bogna Śmidowicz: „Inny” umysł – mózg autystyczny.

2.     Anna Karlińska, Marzenna Piekarska, Dorota Przygrodzka, Ewa Gawryszewska: Psychoterapeuci. Inni, obcy, tacy sami? Pytania stawiane w czasach wszechobecnej indywidualizacji.

3.     Beata Mirucka, Wojciech Stefaniak: Tele-psychoterapia – nowe możliwości czy nieznane zagrożenia?

4.     Małgorzata Talarczyk: Inny, taki sam: pacjent dziecięco-młodzieżowy w psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej, z perspektywy terapeuty łączącego obie formy terapii.

5.     Paweł Holas, Izabela Krejtz, Marzena Rusanowska, John Nezlek: Efektywność terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w leczeniu depresji.

6.    Monika Jaklewicz: Przenikanie. Pamięci Profesor Hanny Jaklewicz.

14.30 –16.00

Blok sesji i warsztatów –   II

 SKW. 2. (Sesja krótkich wystąpień)

 Przewodniczący: Roman Ciesielski

1.     Roman Ciesielski: Transkulturowy wymiar psychoterapii.

2.     Ewa Dobiała: Kulturowa geneza konfliktu wewnętrznego jednostki.

3.     Magdalena Rachubińska: Klienci inni, ale tacy sami z perspektywy młodego psychoterapeuty.

4.     Aleksandra Zarek: Dynamika relacji terapeutycznej (Przyłączenie – Różnicowanie – Oddzielenie).

 Sesja tematyczna III: Transseksualność, transpłciowość i nonkonformizm płciowy.

 Przewodniczący: Bartosz Grabski, Grzegorz Iniewicz, Marta Dora

1.    Bartosz Grabski, Marta Dora, Grzegorz Iniewicz: Od transseksualizmu do dysforii płciowej –

       podstawowe pojęcia oraz ewolucja rozumienia zagadnienia.

2.      Marta Dora, Grzegorz Iniewicz, Bartosz Grabski: Wybrane zagadnienia z praktyki psychoterapeutycznej z osobami transseksualnymi, transpłciowymi i nonkonformistycznymi płciowo – doświadczenia własne.

3.      Grzegorz Iniewicz, Bartosz Grabski, Marta Dora: Transpłciowość i dysforia płciowa – perspektywa pacjenta.

 Sesja tematyczna IV: Jak to się wydarzyło? Zjawisko zmiany i skuteczność psychoterapii.             Perspektywa badawcza.

Przewodniczący: Bernadetta Janusz, Krzysztof Małyszczak

1.      Czesław Czabała: Wiadomo nieco więcej.

2.      Joanna Pawelczyk: Wykorzystanie metod i narzędzi analizy dyskursu w badaniu zmiany pacjenta w procesie psychoterapii.

 Sesja tematyczna V: Z bliskiego obcy”, o zmianie relacji bliskiej na obojętną/wrogą.

 Przewodnicząca: Zofia Milska-Wrzosińska

1.      Krystyna Mierzejewska-Orzechowska: Od miłości do nienawiści w najbliższych relacjach.

2.      Justyna Dąbrowska: O załamaniu więzi matka - dziecko.

3.    Jerzy Dmuchowski: Grupa zmienia oblicze.

4.      Zofia Milska-Wrzosińska: Dramatyczna dewaluacja w procesie psychoterapii - jak ją przetrwać z

       pożytkiem dla pacjenta.

5.     Cezary Żechowski: Osoby z wysokofunkcjonującym autyzmem w terapii psychodynamicznej.

 Warsztaty

W.2.1. Andrzej Cechnicki, Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Piotr Źrebiec, Ewa Piskorska, Barbara Banaś, Anna Liberadzka, Aleksandra Kożuszek, Katarzyna Szczerbowska, Mateusz Biernat, Marek Miszczak: Różni nas mniej niż myślisz.

W.2.2. Katarzyna Walewska: Obcy w sobie.

W.2.3. Małgorzata Wolska: Poczucie obcości wśród rówieśników a dążenie do wyjątkowości u nastolatków. Analiza czynników wyzwalających konflikt oraz wspomagających jego rozwiązanie.

W.2.4. Anna Winnicka: „Obcy głos z naszego wnętrza”. Dialog Głosów, praca z częściami osobowości.

W.2.5. Paweł Glita: Interpretacja czy mentalizacja? Związek pomiędzy diagnozą psychodynamiczną a techniką terapii w pracy z pacjentami dorosłymi i adolescentami.

W.2.6. Rafał Perkowski: W poszukiwaniu średniowiecznych korzeni psychoterapii.

W.2.7. Katarzyna Bajszczak: Chłopiec czy dziewczynka – jak powstaje płeć?

W.2.8. Katarzyna Tomasiewicz: Terapia wielorodzinna – nowa metoda pracy z rodzinami.

W.2.9. Bogusław Bachorczyk: Dlaczego obcość, egzotyka inspiruje współczesnych artystów? Proces twórczy: akceptacje i eliminacje inspiracji.

UWAGA! Warsztat odbywa się w pracowni Artysty.

16.00 – 16.30

Przerwa kawowa

16.30 – 18.30

Sesja plenarna IV

Przewodniczący:

mgr Krzysztof Klajs

 8.    Prof. dr hab. Katarzyna Prot-Klinger: Odmienni czy tacy sami?
 O podobieństwach i różnicach  pacjentów
.

 9.    Prof. dr hab. Katarzyna Schier: Ciało jako Obcy.
        Refleksja na temat relacji psychika–ciało w psychoterapii.

10.   Dr n. med. Gustaw Sikora: „Obcy” w nas samych. Drugi człowiek – obcy, czy taki sam?
        Próba psychoanalitycznego spojrzenia na „obcość” i „identyczność”.

18.30 – 19.00

Przerwa kawowa

19.00 – 20.30

Blok sesji i warsztatów – III

                  Sesja tematyczna VI: Podstawowe systemy emocjonalne apsychoterapia.

 Przewodniczący: Cezary Żechowski

1.     Cezary Żechowski: Podstawowe systemy emocjonalne, przywiązanie i osobowość –    wprowadzenie.

2.     Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek: Rola systemów emocjonalnych w życiu człowieka wg teorii Jaaka Pankseppa.

3.     Katarzyna Bączkowska, Antonina Cieślińska, Justyna Jastrzębska, Kamil Niziołek, Karolina Rymarczyk, Mikołaj Sobieszek, Cezary Żechowski: Systemy emocjonalne i przywiązanie
a kształtowanie się objawów psychopatologicznych – wyniki badań.

4.     Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Cezary Żechowski, Katarzyna Bączkowska, Antonina Cieślińska, Justyna Jastrzębska, Kamil Niziołek, Karolina Rymarczyk, Mikołaj Sobieszek: Systemy emocjonalne, style przywiązania i psychopatologia – próba opisu w ramach kołowego modelu osobowości.

 Sesja tematyczna VII. Polscy psychoterapeuci wobec problematyki gender.

 Przewodniczące: Barbara Józefik, Bernadetta Janusz

1.      Barbara Józefik, Benadetta Janusz: Problematyka związana z płcią i gender wśród polskich psychoterapeutów.

2.      Krzysztof Klajs: Seksizm – mężczyzna na górze huśtawki albo już w locie na trawę.

3.      Barbara Józefik, Bernadetta Janusz: Wewnętrzne głosy psychoterapeuty powiązane z płcią w przebiegu sesji konsultacyjnej pary: badanie zakłóceń neutralności w oparciu o analizę konwersacyjną.

 Sesja tematyczna VIII: Najnowsze trendy badawcze w psychoterapii.

 Przewodniczący: Krzysztof Rutkowski

1.      Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska: Refleksja na temat wieloaspektowych ocen skuteczności psychoterapii. Teoria vs. praktyka.

2.     Monika Filarowska, Katarzyna Schier: Obcy w sobie. Zespół impostora a odwrócenie ról w rodzinie.

3.     Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański, Michał Mielimąka, Katarzyna Cyranka, Anna Citkowska-Kisielewska: Poziom kortyzolu w ślinie jako biologiczny wskaźnik zmiany w psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości.

 Sesja tematyczna: IX . Obcy, inny, taki sam. W rodzinie.

 Przewodniczący: Hanna Pinkowska-Zielińska, Krzysztof Szwajca

1.     Krzysztof Szwajca: Psychoterapia z Obcym.

2.     Bogusława Piasecka: Pomiędzy lojalnością a opieką – relacje w rodzeństwie w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem.

3.     Bartosz Szymczyk: Przestrzeń dla Innego. Sposoby na inność w parze i w terapii par.

4.     Maria Hornowska-Stoch: Czemu utrata wczesnej ciąży to wcale nie taka mała strata? O poronieniach z perspektywy wywiadów z kobietami.

 Warsztaty

W.3.1. Katarzyna Augustyn: Obcy dla siebie i dla innych – dylematy w procesie diagnozy i terapii osób uzależnionych z zaburzeniami osobowości (perspektywa psychodynamiczna).

W.3.2. Beata Kicińska: Terapia grupowa dzieci na przykładzie programu Miasteczko.

W.3.3. Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska: JA, WY, MY – hipnoza Ericksonowska w terapii par.

W.3.4. Jakub Paliga, Dominika Machynia-Rzepka: Kiedy pacjent jest duchownym. 

W.3.5. Wojciech Drath, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz: Obcowanie z niewiedzą w psychoterapii.

W.3.6. Jolanta Berezowska: Mindfulness i compassion – uważność i współczucie – droga do porozumienia z Innym, Obcym, sobą?

W.3.7. Mariusz Furgał, Kazimierz Bierzyński, Anna Citkowska-Kisielewska, Szymon Chrząstowski, Bernadetta Janusz, Stanisław Maj, Łukasz Müldner-Nieckowski, Wanda Szaszkiewicz, Małgorzata Wolska, Katarzyna Czapkiewicz: Jak z Obcego stać się Znanym światu? Zaproszenie do publikacji w kwartalniku "Psychoterapia".

W.3.8. Rachela Molicka oraz twórcy i terapeuci związani z Teatrem Trochę Innym: „Obcy (?) w sztuce”. Spektakl Teatru Trochę Innego pt. „Bez słów”(ok. 45 min), połączony z dyskusją (ok. 45 min).

UWAGA! Warsztat odbywa się w Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.

Godzina 21.00 Afterparty

 

NIEDZIELA 22.10.2017

(Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM, ul. Św. Łazarza 16)

Godzina

Wydarzenie

9.00 – 10.30

Blok sesji i warsztatów – IV

 Sesja tematyczna X: Terapeuta wobec obcości śmierci i umierania.

 Przewodnicząca: Bożena Winch

1.      Bogna Kędzierska: „Jestem przy Tobie od Twoich narodzin, tak na wszelki wypadek” – jak być psychoterapeutą w towarzyszeniu śmierci.

2.      Bożena Winch: A może do kolegi? Kilka refleksji wokół trudności doświadczanych przez psychoterapeutę w kontakcie z pacjentem chorym terminalnie.

 Sesja tematyczna XI: Neuronauka dla klinicystów. Do czego potrzebna jest neuronauka psychoterapeucie?

 Przewodniczący: Rafał Antkowiak

1.      Rafał Antkowiak: Neuronauka dla klinicystów. Do czego potrzebna jest neuronauka psychoterapeucie?

2.      Jan Dyba: Neuronaukowe podstawy hipnozy.

3.      Michał Jasiński: Rekonsolidacja pamięci w codziennej praktyce terapeutycznej.

 Dyskusja panelowa II: „Myśli Innego w umyśle psychoterapeuty i co z tego wynika dla  praktyki”.

 Przewodniczący: Bogdan de Barbaro

z udziałem: Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, Krzysztofa Klajsa, Anny Tanalskiej-Dulęby, Tomasza Szafrańskiego

 Sesja tematyczna XII: Obcy/swój w psychoterapii grupowej.

Przewodniczący: Jerzy Dmuchowski

1.   Agnieszka Iwaszkiewicz: Pacjent nieheteroseksualny w grupie terapeutycznej.

2.   Katarzyna Moczulska, Robert Szostak: Kontrowersje wokół przyjmowania do grupy

      terapeutycznej pacjentów wyróżniających się szczególnymi cechami albo problematyką.

3.   Justyna Kłosowska-Belda: Zmiana dokonuje się poprzez integrację podobieństw w różnicach i

      różnic w podobieństwach.

4.   Ewa Chalimoniuk, Paweł Jezierski: Obcy w nas czy obcy wokół nas.

5.   Jerzy Dmuchowski: Kozioł ofiarny w grupie psychoterapeutycznej.

 SKW. 3. (Sesja krótkich wystąpień)

 Przewodniczący: Wojciech Drath

1.     Adam Curyło: O motywacji do psychoterapii. Czyli co czyni Obcego pacjentem.

2.     Wojciech Drath, Szymon Nęcki: Obca, inna, taka sama – psychoterapia online.

3.     Mirosław Giza: Będąc homoseksualistą w Polsce – pomiędzy prawdziwym a fałszywym self.

4.     Wojciech Stefaniak: Obcy dla siebie. Inny dla psychoterapeuty. O grze trybów i strategii w procesie terapii schematu.

 Warsztaty

W.4.1. Aga Szczypior-Bulanda: Ciężki pacjent.

W.4.2. Karolina Sikora, Gabriela Juszczyk, Katarzyna Augustyn, Kamila Wierba-Rak: Praca z rodziną małego dziecka.

W.4.3. Agnieszka Rynowiecka, Edyta Baker: Obca płeć, inna płeć czyli „Potwór gender” u terapeuty.

W.4.4.Alicja Henzel-Korzeniowska: Pojęcie innego i Innego z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej.

W.4.5. Edyta Biernacka, Kinga Gaudyn, Zofia Winiarska: „Szalona Greta”. Bycie „Innym” w zwyczajnym świecie. Doświadczenie kliniczne Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości.

W. 4.6. Magdalena Chrzan-Dętkoś: Doświadczanie depresji matki przez dziecko – studia przypadków.

W.4.7. Paweł Holas: Uważność w praktyce terapeutycznej.

W.4.8 Monika Romanowska, Marta Molenda: „Pan musi wreszcie...” – o szacunku dla inności w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 –12.30

Blok sesji i warsztatów - V

   Sesja tematyczna XIII: Inny, obcy, taki sam? Psychoterapia wobec różnorodności seksualnych i płciowych.

Przewodniczący: Grzegorz Iniewicz, Bartosz Grabski

1.     Daniel Bąk: Uwaga! Tożsamościowe prace na wysokościach – kiedy gender i seksualność stają się wyzwaniem dla klientki/a i psychoterapeutki/y.

2.     Katarzyna Grunt-Mejer: Wszystko, co warto wiedzieć o poliamorii.

3.     Grzegorz Iniewicz: Dominacja i uległość w praktykach BDSM.

    Sesja tematyczna XIV: Psychoterapia wobec wierzeń religijnych, światopoglądu i tożsamości terapeuty.

Przewodniczący: Jacek Prusak

1.      Roman Pracki: Osobowość czy światopogląd? Osoby duchowne w procesie psychoterapii.

2.      Jacek Prusak: Znaczenie przekonań religijnych psychoterapeuty w procesie psychoterapii.

 Sesja tematyczna XV: Nie ma obcych dla CBT.

 Przewodniczący: Andrzej Kokoszka

1.     Andrzej Kokoszka: Dla kogo CBT jest obce?

2.     Artur Kołakowski: Gdy zaburzenia osobowości modyfikują terapię poznawczo-behawioralną.

3.     Monika Szaniawska: Obcy, inny, taki sam? – dorośli z ADHD w  dziennych oddziałach psychiatrycznych.

 SKW.4. (Sesja krótkich wystąpień)

 Przewodnicząca: Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz

1.      Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz: Inny punkt wyjścia. Odyseja psychoterapeutyczna.

2.      Aleksandra Małus: Mój kolega psychoterapeuta. Obcy? Inny? Taki sam?

3.      Grzegorz Szwaiger: Seniorzy – nieobcy w psychoterapii.

 Warsztaty

W.5.1. Roman Ciesielski: Co mamy ze sobą wspólnego, a czym się różnimy – transkulturowy wymiar psychoterapii.

W.5.2. Agata Michalec, Adam Curyło: Motywacja do psychoterapii psychodynamicznej, czyli co czyni Obcego pacjentem.

W.5.3. Krzysztof Klajs: Poczucie wykluczenia osób z natręctwami.

W.5.4. Jan Dyba: Praktyczne zastosowania wyników badań elektrodynamicznych oraz z zakresu psychospołecznej genomiki Ernesta L. Rossiego i Leonarda Ravitza nad hipnozą kliniczną.

W.5.5. Ewa Dobiała: Terapia wysokofunkcjonujących osób ze spektrum autyzmu w koncepcji Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

W.5.6. Marta Teleśnicka, Wojciech Sowa: Możliwości i ograniczenia podejścia psychodynamicznego w terapii osób z problemem uzależnienia.

W.5.7. Wojciech Rachel, Agnieszka Turkot: Kiedy bliski staje się Obcym. Praca psychoterapeutyczna z pacjentami z otępieniem i z ich opiekunami.

12.30 –13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 15.00

Sesja plenarna V

Przewodniczący:

dr hab. Maciej Pilecki

11.    Dr. n. med. Cezary Żechowski: O projekcji zła moralnego do biedy.

12.    Mgr Anna Dziubińska-Starska, mgr Hanna Pinkowska-Zielińska: Tworzenie trzeciej pozycji w 

        parze – przykłady kliniczne.

13.    Mgr Wojciech Hańbowski: Odzyskiwanie godności. Niezwykłe przypadki wojenne i zwykłe 

        zdarzenia z terapii .

15.00 –15.30

Zakończenie konferencji

 Dyskusja podsumowująca konferencję

 Prowadzenie dyskusji: dr n. med. Krzysztof Szwajca.

 

Streszczenia wystąpień - POBIERZ PLIK